Privacybeleid

Yoga Per Tutti, gevestigd in Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Yoga Per Tutti verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Yoga Per Tutti verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wel worden deze gegevens gebruikt en beschermd door MailChimp (voor de nieuwsbrief). Yoga Per Tutti heeft hiervoor een gebruikersovereenkomst gesloten met MailChimp.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

Yoga Per Tutti verwerkt de door jou zelf aangeleverde persoonsgegevens voor de volgende doelen: het verzenden van onze nieuwsbrief; je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Yoga Per Tutti gaat zorgvuldig om met eventuele voor de yogalessen van belang zijnde gezondheidsgegevens van jou.

Yoga Per Tutti neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Per Tutti) tussen zit.

Yoga Per Tutti bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij opzegging van het lidmaatschap van de studio worden al je persoonsgegevens verwijderd. Voor de nieuwsbrief kan ieder zichzelf desgewenst door middel van een link uitschrijven.

Yoga Per Tutti maakt gebruik van cookies, waarop je bij het bezoeken van de website door middel van een bericht geattendeerd wordt.

Yoga Per Tutti heeft een gebruikersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies, maar de functie ‘gegevens delen’ staat uitgezet. Yoga Per Tutti maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door middel van een verzoek via info@yogapertutti.nl.

Yoga Per Tutti neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogapertutti.nl.